Üdvözlet, adatok

A kis lilik

A projekt céljai

Helyszín

Akciók

Eredmények

Elérhetőség, linkek

A projekt célkitűzései

A projekt általános célja a kis lilik védelmi helyzetének javítása és monitorozása a legfontosabb költő-, vonuló- és telelőterületeken. A projekt célja a kis lilikre kidolgozott és az Európai Bizottság által 1996-ban kiadott Nemzetközi Akcióterv által meghatározott akciók gyakorlatba átültetése a projekt-helyszíneken a fajt fenyegető legfontosabb hatások (a vadászat/orvvadászat miatti magas mortalitás, az eredeti táplálkozó- és éjszakázóhelyek elvesztése és emberi zavarás) csökkentése ill. kiiktatása érdekében. A projekt hosszútávú célja a skandináviai kislilik-populáció kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, rövidtávú célja a skandináviai kislilik-populáció csökkenésének megállítása.


A projekt fontos
eleme a rendszeres monitoring-tevékenység
(© Lengyel
Szabolcs)


Kis lilikek a
halastavon
(© Tar János)

 

Hazai célkitűzések

A projekt magyarországi részének célja, hogy biztonságos vonulóhelyet biztosítson a kis lilik számára és növekedjen a Hortobágy biztonságos (vadászat elől elzárt, védett) területeit használó kis lilikek száma vagy a kis lilikek által a biztonságos területeken töltött idő.

Előzetes vizsgálatok szerint a vonulási idő alatti túlélés nagymértékben befolyásolja a kis lilik állományát, mivel a vonulási időszak korlátozza az állomány növekedését a vadászat miatt megnövekedő mortalitás miatt. A túlélés növelése érdekében életfontosságú, hogy a kis lilikek olyan nagy számban és annyi időt töltsenek a vadászat által nem veszélyeztetett, biztonságos területeken, amennyi csak lehetséges. Ily módon a vadászat által az egyedekre gyakorolt közvetlen mortalitás kockázata tovább csökkenhet. Ha a kis lilikek által a biztonságos területeken töltött idő nő, a testméretük, illetve végső soron a túlélési valószínűségük szintén várhatóan növekedni fog. Mivel a vonuló kis lilikek átlagosan az év egynegyedét a Hortobágyon töltik, igen lényeges, hogy a Hortobágyon a feltételek a madarak itt-tartózkodása idején a lehető legnagyobb mértékben optimálisak legyenek.


A vízivad-vadászat jelentős a Nemzeti Parkon kívül: vadászállás
egy nádasban